Pronájem sociálních bytů v Mostě a Chomutově

Byty jsou provozovány v rámci udržitelnosti projektu Byty pro Chomutov, číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0007740, projektu Byty pro Most a Chomutov, číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_105/0009747, a projektu Byty pro Chomutov ANV, číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_105/0013263, proto nájemníci musí splňovat podmínky pro sociální bydlení.

Aktuální podmínky sociálního bydlení

K sociálním bytům je nutné naplnit podmínky uchazeče o sociální byt pro období 07/2022 až 06/2023:

  • osoby v bytové nouzi (potvrzení z ubytovny/azylového domu, výpověď z bytu, nevhodné bydlení v chatce, apod.)
  • osoby v ekonomicky produktivním věku (15 až 64 let),
  • osoby, které nemají uzavřenou jinou nájemní smlouvu,
  • osoby, které nemají ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům, byt, dům pro rekreační nebo jiné ubytovací účely,
  • osoby, jejichž průměrný čistý měsíční příjem za uplynulých 12 kalendářních měsíců od podpisu nájemní smlouvy nepřesáhl 0,6násobek průměrné měsíční mzdy při 1 osobě v bytě (22.742 Kč/měsíc), a 0,8násobek při dvou osobách v bytě (30.322 Kč/měsíc) – nutné doložit výplatnice, výpisy z BÚ, potvrzení ČSSZ a ÚP, apod.,
  • minimálně 50 % členů, užívajících domácnost, musí být v ekonomicky produktivním věku, tj. 15 až 64 let.

Spolek dále klade důraz na placení nájmu včas, v plné výši a na bankovní účet spolku platit nájemné (ideálně doložit pracovní smlouvu na dobu neurčitou, případně na dobu určitou po dobu 1 roku nájmu sociálního bytu, doklad o výši invalidního důchodu, apod.). 

První nájem je splatný při podpisu nájemní smlouvy, další nájem je splatný vždy dopředu na další měsíc, do 20. dne předcházejícího měsíce.

V případě skutečného zájmu kandidátů naplňujících podmínky výše je třeba zaslat vyplněný dotazník spolku, a doklady prokazující příjmy za 12 kalendářních měsíců zpětně od uvažované doby pronájmu sociálního bytu.

Teprve po zaslání veškerých podkladů můžeme uchazeče zařadit do výběru na obsazení sociálního bytu. 

Nabídka volných kapacit sociálního bydlení

V současnosti jsou všechny provozované sociální byty obsazené. Jejich obsazenost se však každý měsíc mění. 

Pro aktuální volné kapacity sociálního bydlení kontaktujte předsedu spolku na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Dokumenty ke stažení