Pronájem sociálních bytů v Chomutově

Byty jsou provozovány v rámci udržitelnosti projektu Byty pro Chomutov, číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0007740, a projektu Byty pro Most a Chomutov, číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_105/0009747, proto nájemníci musí splňovat podmínky pro sociální bydlení.

Základní podmínky pro zájemce – nájemníci bytu musí být:

 • osoby v bytové nouzi,
 • osoby v ekonomicky produktivním věku (15 až 64 let),
 • osoby, které nemají uzavřenou jinou nájemní smlouvu,
 • osoby, které nemají ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům, byt, dům pro rekreační nebo jiné ubytovací účely,
 • osoby, jejichž průměrný čistý měsíční příjem za uplynulých 12 kalendářních měsíců od podpisu nájemní smlouvy nepřesáhl 0,6 násobek průměrné měsíční mzdy při 1 v bytě (19.121 Kč měsíčně),
 • minimálně 50 % členů, užívajících domácnost, musí být v ekonomicky produktivním věku, tj. 15 až 64 let.

Sociální bydlení  je určeno především pro osoby, které se ocitly v bytové nouzi a spadají do typologie bezdomovectví ETHOS (viz příloha P2 níže), tedy pro osoby:

 • v nevyhovujícím bydlení
 • v nejistém bydlení,
 • bez domova,
 • bez střechy.

Sociální bydlení je také určeno  pro osoby, které přesto, že pobírají sociální dávky na podporu bydlení, vynakládají na bydlení významnou část svých příjmů (více než 40 % svých disponibilních příjmů a zároveň jim po uhrazení těctho nákladů na bydlení nezbývá více než 1,6 násobek životního minima) a nejsou schopny tuto svoji obtížnou situaci řešit samy na trhu s bydlením.

(Zdroj: Metodika sociální práce v sociálním bydlení, www.socialnibydleni.mpsv.cz).

Sociální bydlení je tedy určeno pro osoby, které se ocitly v tíživé životní situaci a v bytové nouzi, chtějí se z této situace vlastní vůlí s pomocí sociálního poradenství dostat tak, aby mohli být opět účastníky na standardním trhu s bydlením. V sociálním bydlení je podmínka, že nájemní smlouva k sociálnímu bytu se uzavře na dobu určitou minimálně na jeden kalendářní rok a nejdéle na 2 roky s možností jejího opakovaného prodloužení podle konkrétní situace nájemce. (Zdroj: Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, IROP, ITI).

V sociálním bydlení platí základní pravidla, aby fungovalo:

 1. pravidelný zdroj příjmů,
 2. osvojit si pravidelné návyky - např. platit pravidelně nájem,
 3. udržet si bydlení - ze sociálního bytu přejít opět na standardní trh s bydlením,
 4. pak dochází k požadovanému soc. začleňování, osamostatňování se účastníka sociálního bydlení.

Sociální bydlení právě umožní naučit osoby ohrožené sociálním vyloučením či sociálně vyloučené sociálním dovednostem v souvislosti s udržením si zaměstnání a řádného placení nájemného tak, aby o byt nepřišly. 

V současnosti nabízíme níže uvedené sociální byty k pronájmu.

Uvedené částky jsou orientační, zálohy na služby jsou stanovené na jednu osobu obývající byt, bez záloh na elektřinu, plyn či internet.

 • ul. Komenského 4443, Chomutov – 64,3 m2 – 4.NP – 1 + 2, po celkové rekonstrukci. Cena za pronájem včetně služeb 6.910 Kč měsíčně.
 • ul. Kopeckého 4825/2, Chomutov – 35,3 m2 – 1. NP – 1 + 1, po celkové rekonstrukci. Cena za pronájem vč. služeb 3.410 Kč měsíčně.
 • ul. 17. listopadu 4563/11, Chomutov – 2.NP – 62,6 m2, 2 + 1, po celkové rekonstrukci. Cena za pronájem vč. služeb 5.470 Kč měsíčně
 • ul. Seifertova 4160/48, Chomutov – 10.NP – 22,3 m2 – 1 + kk, po celkové rekonstrukci. Cena za pronájem vč. služeb 2.960 Kč měsíčně.
 • ul. Mjr. Šulce 3851, Chomutov – 21,3 m2 – 1.NP – 1 + kk, po celkové rekonstrukci. Cena za pronájem včetně služeb 3.864 Kč měsíčně
 • ul. Marie Majerové 2363, Most - 55,5 m2 - 1.NP - 2 + 1, po celkové rekonstrukci. Cena za pronájem vč. služeb 6.080 Kč měsíčně.

V případě zájmu nám zašlete vyplněný Dotazník zájemce sociální bydlení, ke stažení níže, na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakty: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo mobil: 607 941 856.

Dokumenty ke stažení: