Pronájem sociálních bytů v Chomutově

Byty jsou provozovány v rámci udržitelnosti projektu Byty pro Chomutov, číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0007740, a projektu Byty pro Most a Chomutov, číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_105/0009747, proto nájemníci musí splňovat podmínky pro sociální bydlení.

Základní podmínky pro zájemce – nájemníci bytu musí být:

 • osoby v bytové nouzi,
 • osoby v ekonomicky produktivním věku (15 až 64 let),
 • osoby, které nemají uzavřenou jinou nájemní smlouvu,
 • osoby, které nemají ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům, byt, dům pro rekreační nebo jiné ubytovací účely,
 • osoby, jejichž průměrný čistý měsíční příjem za uplynulých 12 kalendářních měsíců od podpisu nájemní smlouvy nepřesáhl 0,6 násobek průměrné měsíční mzdy při 1 v bytě (19.121 Kč měsíčně),
 • minimálně 50 % členů, užívajících domácnost, musí být v ekonomicky produktivním věku, tj. 15 až 64 let.

Sociální bydlení  je určeno především pro osoby, které se ocitly v bytové nouzi a spadají do typologie bezdomovectví ETHOS (viz příloha P2 níže), tedy pro osoby:

 • v nevyhovujícím bydlení
 • v nejistém bydlení,
 • bez domova,
 • bez střechy.

Sociální bydlení je také určeno  pro osoby, které přesto, že pobírají sociální dávky na podporu bydlení, vynakládají na bydlení významnou část svých příjmů (více než 40 % svých disponibilních příjmů a zároveň jim po uhrazení těctho nákladů na bydlení nezbývá více než 1,6 násobek životního minima) a nejsou schopny tuto svoji obtížnou situaci řešit samy na trhu s bydlením.

(Zdroj: Metodika sociální práce v sociálním bydlení, www.socialnibydleni.mpsv.cz).

Sociální bydlení je tedy určeno pro osoby, které se ocitly v tíživé životní situaci a v bytové nouzi, chtějí se z této situace vlastní vůlí s pomocí sociálního poradenství dostat tak, aby mohli být opět účastníky na standardním trhu s bydlením. V sociálním bydlení je podmínka, že nájemní smlouva k sociálnímu bytu se uzavře na dobu určitou minimálně na jeden kalendářní rok a nejdéle na 2 roky s možností jejího opakovaného prodloužení podle konkrétní situace nájemce. (Zdroj: Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, IROP, ITI).

V sociálním bydlení platí základní pravidla, aby fungovalo:

 1. pravidelný zdroj příjmů,
 2. osvojit si pravidelné návyky - např. platit pravidelně nájem,
 3. udržet si bydlení - ze sociálního bytu přejít opět na standardní trh s bydlením,
 4. pak dochází k požadovanému soc. začleňování, osamostatňování se účastníka sociálního bydlení.

Sociální bydlení právě umožní naučit osoby ohrožené sociálním vyloučením či sociálně vyloučené sociálním dovednostem v souvislosti s udržením si zaměstnání a řádného placení nájemného tak, aby o byt nepřišly. 

V současnosti nabízíme níže uvedené sociální byty k pronájmu.

Od března 2021 bude k dispozici byt v ul. Březenecká 4463/2, Chomutov - 59,2 m2 - 1.NP - 1 + 2, po celkové rekonstrukci. Cena za pronájem včetně služeb za dvě osoby 6.135 Kč bez záloh na energie.

Uvedené částky jsou orientační, zálohy na služby jsou stanovené na jednu osobu obývající byt, bez záloh na elektřinu, plyn či internet.

 • ul. Komenského 4443, Chomutov – 64,3 m2 – 4.NP – 1 + 2, po celkové rekonstrukci. Cena za pronájem včetně služeb 6.910 Kč měsíčně.
 • ul. Kopeckého 4825/2, Chomutov – 35,3 m2 – 1. NP – 1 + 1, po celkové rekonstrukci. Cena za pronájem vč. služeb 3.410 Kč měsíčně.
 • ul. 17. listopadu 4563/11, Chomutov – 2.NP – 62,6 m2, 2 + 1, po celkové rekonstrukci. Cena za pronájem vč. služeb 5.470 Kč měsíčně
 • ul. Seifertova 4160/48, Chomutov – 10.NP – 22,3 m2 – 1 + kk, po celkové rekonstrukci. Cena za pronájem vč. služeb 2.960 Kč měsíčně.
 • ul. Mjr. Šulce 3851, Chomutov – 21,3 m2 – 1.NP – 1 + kk, po celkové rekonstrukci. Cena za pronájem včetně služeb 3.864 Kč měsíčně
 • ul. Marie Majerové 2363, Most - 55,5 m2 - 1.NP - 2 + 1, po celkové rekonstrukci. Cena za pronájem vč. služeb 6.080 Kč měsíčně.

V případě zájmu nám zašlete vyplněný Dotazník zájemce sociální bydlení, ke stažení níže, na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakty: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo mobil: 607 941 856.

Dokumenty ke stažení: