• Slide02

  JSME DOBROVOLNÉ, NEVLÁDNÍ, NEZISKOVÉ SDRUŽENÍ OBČANŮ

  VÍCE O NÁS

 • Slide01

  SPOJUJE NÁS SNAHA O ROZVOJ SOCIÁLNÍ EKONOMIKY

  VÍCE O NÁS

 • Slide03

  PODPORUJEME AKTIVNÍ SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ OHROŽENÝCH SKUPIN

  VÍCE O NÁS

VÍTEJTE NA NAŠICH STRÁNKÁCH!

Spolek Institut pro rozvoj sociální ekonomiky, o.s. vznikl v roce 2011 jako dobrovolné, nevládní, neziskové sdružení občanů, které spojuje snaha o rozvoj všeobecné úrovně vzdělanosti a povědomosti obyvatelstva v oblasti sociální ekonomiky a snaha o přispění v oblasti řešení sociálních, ekonomických a environmentálních problémů, a tím pomáhat k sociálně-ekonomickému rozvoji regionů. Naším cílem je umožnit svým členům a příslušným cílovým skupinám obyvatelstva prohloubení znalostí, dovedností a praktických zkušeností v oblasti rozvoje sociální ekonomiky a sociálního podnikání.

Náš spolek podporuje aktivní sociální začleňování ohrožených skupin obyvatelstva prostřednictvím rozvíjení a implementace konceptu komplexního přístupu v oblasti sociálně integračních aktivit sociální ekonomiky.. V budoucnu se chceme více zaměřit především na realizaci vlastních ucelených projektových záměrů podporujících sociální inkluzi, především v oblasti podpory realizace projektů sociálního podnikání se zaměřením na integraci OZP a jiných znevýhodněných skupin obyvatelstva. Chceme tím přispívat ke zvyšování zaměstnanosti a k integraci takových skupin obyvatelstva, kteří nesou určité známky sociálního znevýhodnění a práci jako takovou by zpravidla hledali jen se značnými problémy.

VÍCE O NÁS

AKTUALITY