Zenová zahrada

Dne 18. 9. 2016 vydali společné memorandum Zenová zahrada s.r.o. jakožto nový sociální podnik, hlásící se k principům sociálního podnikání, který bude realizovat projekt s názvem "Zenová zahrada", a Institut pro rozvoj sociální ekonomiky, z.s. Předmětem memoranda je spolupráce v oblasti sociálního podnikání, zahrnující výměnu a sdílení znalostí a praktických zkušeností týkající se specifik sociálního podnikání a zaměstnávání osob se specifickými potřebami, podpora při nastavení adaptačních a vzdělávacích plánů v rámci projektu "Zenová zahrada", dle konkrétních potřeb zaměstnanců z cílové skupiny na konkrétním pracovním místě a vzájemná podpora a propagace principu sociálního podnikání v regionu Ústeckého kraje.

Memorandum o spolupráci