Sociální inovace

Prostřednictvím našeho partnera Ergotep, družstvo invalidů, Proseč jsme byli přizváni k připomínkování projektového záměru Sociální inovace "Ergoprogress - realise the change". Předmětem projektového záměru je implementace sociální inovace s názvem Ergoprogress do jednotlivých SP. Sociální inovace Ergoprogress navrhuje inovativní řešení nežádoucího stavu, kdy většina ISP plní pouze jednu společenskou roli sociálního podniku, a to roli státem dotovaného "zaměstnavatele OZP". Ergoprogress chce svým komplexním přístupem k pojetí sociálního integračního podniku, jeho integrační personalistice a jeho obchodním postupům, rozšířit společenské role ISP. A to například o rozvoj zaměstnanců, poskytování sociálních služeb, poskytování komplexní integrace OZP, poskytování praxí a stáží, pracovních rehabilitací a dalších. Tím by v případě upscallingu této inovace mělo dojít ke zvýšení efektivity vynakládaných státních příspěvků, ke stabilizaci na chráněném pracovním trhu upevněním existence integračních sociálních podniků, a zároveň ke zlepšení pracovního uplatnění jednotlivých osob se zdravotním postižením.